Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Texturbaserade metoder för bildanalys. - en översikt.

Texturbaserade metoder för bildanalys. - en översikt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Uppsäll Magnus
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-11-16
Rapportnummer: (FOA-R--94-00006-3.1)
Nyckelord textur, filtrering, transformer, klassificering, segmentering, optiska signaturer, texture, filtering, transforms, segmentation, classification, 543330, 330
Sammanfattning I takt med att prestanda för bildalstrande sensorer blir bättre, ökar behovet av att analysera, beskriva och förstå finstruktur i bilder. Texturanalys har många försvarstillämpningar, t ex utvärdering av optisk signatur för olika militära objekt. Den kan göras dels med utgångspunkt från hur människan uppfattar texturskillnader, dels hur texturskillnader "uppfattas" av autonoma system som t ex målsökare, varnare och spaningssystem. Spatiell frekvens (rumsfrekvens) är ett centralt begrepp och beskriver bildens periodiska variation. I rapporten refereras ett antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter som behandlar olika aspekter av texturanalys. De vanligaste metoderna för texturanalys är olika varianter av samvariationsmatriser, filter- och transformbaserade metoder samt texturmodeller som grundar sig på teorin om stokastiska processer. Rapporten vänder sig i första hand till personer med kunskaper i signalteori och matematik på universitetsnivå.
Abstract As the performance of imaging devices increases, the need for analysing, describing and understanding the fine structure of images increases. Texture analysis has many defence applications, for instance assessment of the optical signature of defence related objects. Human vision is an important aspect of texture analysis, but there is also an obvious interest in the area of autonomous systems like seekers, warners and reconnaissance systems. Spatial frequency is a basic concept and describes the periodic variation of the image. In the report a review of recent years scientific papers concerning different aspects of texture analysis has been made. The most common methods of texture analysis are different kinds of cooccurrence matrices, filter and transform based methods and texture models based on the theory of stochastic processes. The report is primarily intended for persons with knowledge in signal theory and mathematics on university level.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182