Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

ARMDAT - översiktlig beskrivning av ett experimentsystem för snabbsändning.

ARMDAT - översiktlig beskrivning av ett experimentsystem för snabbsändning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Albinsson Magnus
Ort: Linköping
Sidor: 15
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-09-27
Rapportnummer: (FOA-R--94-00013-3.5)
Nyckelord burst transmission, HF, DSP, snabbsändning, kortvåg, digital signalprocessor, smygradioteknik, 533516, 720
Sammanfattning Rapporten redovisar översiktligt ett experimentsystem för snabbsändning inom kortvågsbandet. Systemet är uppbyggt kring kortvågsradio Ra 195 och meddelandesignalerna skapas och detekteras av ett datorstyrt radiomodem. Syftet med arbetet är att möjliggöra realistiska försök med snabbsändningssystem som utnyttjar effektiva modulations- och kodningsmetoder, samt att demonstrera de möjligheter som modern digitalteknik erbjuder. Radiomodemet är uppbyggt i form av ett instickskort till en dator och är bestyckat med en programmerbar digital signalprocessor. Modulering och demodulering av de informationsbärande signalerna sker i radiomodemet och meddelandet som ska sändas (eller har mottagits) behandlas i styrdatorn. Programmet som styr radiomodemet lagras i styrdatorn och kan enkelt bytas ut eller modifieras. Protokollet innehåller en felrättande kod och systemets användargränssnitt är anpassat för att enkelt kunna genomföra tester av meddelandefelssannolikheter. De enklare mätningar som genomförts visar att experimentsystemet ger lägre meddelandefelssannolikhet än systemet med KV DART 301.
Abstract This report briefly presents a test system for burst transmission on the HF channel. The system employs the HF radio Ra 195 and the modulation and demodulation is performed in a computerized radio modem. The purpose of this work, is to design a burst transmission system for tests with effective modulation and coding techniques. The radio modem is a PC plug-in card, based on a digital signal processor (DSP). The transmitted signal is created in the radio modem and the information is processed in the computer. The program for the DSP is stored in the computer and is easy to change or configurate. The protocol contains an error correcting code and the user interface is designed to simplify tests of the message error probability. Further, the work shows the advantages of using modern digital technology.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182