Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Introduktion till vågutbredning.

Introduktion till vågutbredning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Asp Börje, Bröms Mats
Ort: Linköping
Sidor: 30
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-07-19
Rapportnummer: (FOA-R--94-00014-3.5)
Nyckelord Vågutbredning, markegenskaper, transmissionsförlust, troposfär, jonosfär, wave propagation, 71, 547510, ground properties, transmssion loss, troposphere, ionospere
Sammanfattning I denna rapport beskrivs kortfattat grunderna för elektromagnetisk vågutbredning för radio och radar. Efter en inledning med grundläggande begrepp behandlas bland annat markreflexion, diffraktion och flervägsutbredning. Vidare beskrivs troposfärens och jonosfärens inverkan på vågutbredningen. Slutligen redovisas några tillämpningar och utbredningsegenskaper på olika frekvenser inom radiospektrum.
Abstract In this report, electromagnetic wave propagation characteristics for radio and radar are shortly described. After an introduction of the basic wave propagation elements, among other things ground reflection, diffraction and multipath propagation are discussed. Furthermore, also tropospheric and ionospheric properties and influences on wave propagation are considered. Finally, some examples of applications and propagation properties in the radio frequency spectrum are given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182