Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förbandssimulering luftvärn, förstudie.

Förbandssimulering luftvärn, förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jahnberg Svante
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-09-26
Rapportnummer: (FOA-R--94-00016-2.5)
Nyckelord simulering, luftvärn, 61
Sammanfattning Förbandssimulering Lv utgör en fortsättning av IT4-projektet Förbandssimulering. Rapporten redovisar resultatet av en förstudie vars uppgift var att definiera de kompletteringar som erfordras för att vidareutveckla simu- leringsprogrammet FBSIM, som utgjort resultatet av IT4-projektet, till en luftvärnsspecifik version som kan användas för luftvärnets studieverksamhet. Rapporten redovisar ett dimensionerande simuleringsfall, varur funktionella tilläggskrav på simuleringsprogrammet kan härledas. Vidare specificeras erforderliga arbetsmoment i denna utveckling.
Abstract "Förbandssimulering Lv" (Simulation of Air Defence Units) is a continuation of the project "Förbandssimulering" (Simulation of Military Units), which was a part of the national IT program for industrial development (IT4). This preparatory study defines the necessary additions to the simulation program developed in the IT4-project in order to get a version for study of air defence. This report defines of a simulation case, which gives the additional functional requirements of the simulation program. The necessary steps in this development are listed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182