Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Den stora maskeraden.

Den stora maskeraden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulfving Lars, Furustig Hans
Ort: Stockholm
Sidor: 74
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-09-27
Rapportnummer: (FOA-R--94-00017-5.3)
Nyckelord vilseledning, deception, maskirovka, 56
Sammanfattning Sovjetisk militär vilseledning har undersökts i syfte att finna konkreta exempel på förekomst och betydelse. Det handlar om olika sätt att förvilla motståndaren, ofta genom en kombination av överraskning och direkt vilseledning (att dölja, resp att ge sken av). Överraskning och vilseledning belyses bl a genom diskussion av dess förutsättningar och metoder. Historiska exempel ges bl a från 2:a världskriget och krigsindustrin (dess inriktning, produktionens omfattning). Nutida tänkbara principer, medel och metoder för maskirovka kommenteras. Inriktning och organisation för den sovjetiska överstyrelsen för strategisk vilseledning diskuteras. Realiserbarheten av maskirovka bestäms dels av den tekniska utvecklingen inom informationsområdet, dels av de militära styrkornas rörlighet och slagkraft. Exempel på sovjetiska direktiv och instruktioner framgår av bilagor.
Abstract Soviet military deception (occurence and significance) is discussed. Deception is about different ways of deluding the opponent, often by a combination of surprise, masking and simulation. Basic conditions and methods are discussed. Historical cases from World War 2 and the war industry (intention, capacity) are presented. Possible principles means and methods for modern maskirovka are discussed as well as the aims and organization of the Chief Directorate of Strategic Deception. The potential of implementation of maskirovka depends on the development of information technology and on the mobility and power of the military forces. Soviet instructions are exemplified in appendices.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182