Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ballistiska skadors inverkan på resthållfastheten hos kolfiber/epoxi-laminat med varierande tjocklek.

Ballistiska skadors inverkan på resthållfastheten hos kolfiber/epoxi-laminat med varierande tjocklek. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svensson Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-09-28
Rapportnummer: (FOA-R--94-00019-2.4)
Nyckelord kolfiber/epoxi-laminat, splitterskada, skadetålighet, 63
Sammanfattning Tryckbelastade och obelastade kolfiber/epoxi laminat av 5,3 resp 8,3 mm tjocklek besköts med stålsfärer med 6 mm diameter. Om brott ej skedde vid beskjutning ökades tryckbelastningen tills brott inträffade. Resultaten jämfördes med resultat från tidigare försök med 10,6 mm laminat. Skillnaden i brottspänning mellan olika tjocklekar är liten. 150-160 MPa är den lägsta brottspänningen då laminaten penetreras av projektilen. Detta gäller för alla tjocklekar. Brott sker vid penetrationsögonblicket då töjningen vid anslag är större än 0,31% för 8,3 och 10,6 mm laminaten och större än 0,34% för 5,3 mm laminaten. Brott sker inte förrän lasten höjts då töjningen är mindre än 0,27% för 8,3 och 10,6 mm laminaten och mindre än 0,34% för 5,3 mm laminaten.
Abstract Carbon fibre/epoxy laminates loaded in compression were ballistically damaged. The laminates were 5,3 and 8,3 mm thick. If fracture did not occur at impact, the load was continuously increased until fracture. The results were compared with results from earlier tests with laminates of 10,6 mm thickness. The variation of compression strength between different thickness is small. Fracture occurs at impact, when - strain > 0,31% for 10,6 and 8,3 mm laminate - strain > 0,39% for 5,3 mm laminate. Fracture does not occur without increased load when - strain < 0,27% for 8,3 mm and 10,6 mm laminate - strain < 0,34% for 5,3 mm laminate.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182