Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Forskning och utveckling inom området ickelinjär optik för skydd av optiska sensorer mot laserstrålning. Kvartalsrapport VI, Slutrapport (september 1994).

Forskning och utveckling inom området ickelinjär optik för skydd av optiska sensorer mot laserstrålning. Kvartalsrapport VI, Slutrapport (september 1994). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindgren Mikael
Ort: Linköping
Sidor: 10
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-10-13
Rapportnummer: (FOA-R--94-00020-3.1)
Nyckelord 5331243, 330
Sammanfattning Detta är den sjätte och sista i serien av kvartalsrapporter rörande forskning och utveckling inom området ickelinjär optik som bedrivs vid FOA3. Under tidsperioden april-juni 1994 har verksamheten inriktats på planeringsarbete. Eftersom detta är slutrapporten ges en sammanfattning av de resultat som uppnåtts, verksamheter som initierats, samt planer för den närmaste framtiden.
Abstract This is the sixth and last in a series of periodic reports concerning research and development within nonlinear optics at FOA3. During the period April-June 1994 the project has been mainly planning activity. Since this is the last of a series a summary of the results, initiated activities and plans for the near future, is given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182