Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Z-scan med färgämneslaser.

Z-scan med färgämneslaser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svensson Sören, Lindgren Mikael, Ericson Bengt
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-11-02
Rapportnummer: (FOA-R--94-00021-3.1)
Nyckelord Z-scan, strålprofil, M2, ickelinjär optik, laserskydd, optiska begränsare, beam profile, M2-value, non linear optics, sensor protection, optical limiters, 543118, 320
Sammanfattning Utvecklingen inom laserområdet ökar risken för störande eller skadlig exponering av ögon och optroniska sensorer. Hotet från avstämbara lasrar kan inte enbart mötas med spektrala filter. Ett angeläget forskningsområde är därför material som vid hög strålningsintensitet förändrar sina optiska egenskaper och därigenom kan användas i skyddsutrusningar. Detta forskningsområde benämns: Ickelinjär optik. Som inledning av vår experimentella verksamhet inom ickelinjär optik har vi valt mätmetoden z-scan. Uppställningen till denna mätmetod liknar en tänkbar konstruktion av ett skydd mot laser. Efter de begränsade prov som gjorts kan vi säga att vi konstaterat optiskt ickelinjära förlopp. Tyvärr kan de knappast analyseras närmare eftersom den statistiska osäkerheten är mycket stor beroende på driftstörningar och dålig strålprofil hos färgämneslasern. Resultaten och framförallt erfarenheterna har däremot varit värdefulla för att specificera krav på laser och strålprofil för ett nytt lasersystem. Vi håller f. n. på att bygga upp mätutrustning som på ett helt annat sätt kommer att ge oss möjlighet att mäta på potentiella laserskyddsmaterial och system.
Abstract The continuing development of laser technology increases the risk of harmful laser exposure of eyes and/or electro optical sensors. Materials which spontaneously alter their optical properties when subjected to intense optical radiation might be utilised in protective devices. The research in this area of non- linear optics is therefore urgent and demanding. We have chosen to employ the z-scan method in our experimental work on non linear optical protection of sensors. After a limited number of tests we can state that we have noticed non-linear optical phenomena. Due to the dye-laser´s poor beam profile, too long pulse duration and frequent malfunctions the laser does not suit our purposes. The results and the experiences, however, have proven their value in the planning of future research. We will change laser and improve the sensor capabilities and the data acquisition. The aim is a system providing adequate means of analysing and testing interesting materials and protective devices.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182