Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

EL - TILL VAD? EPIK - Energiproblem i krig. Sammandrag av huvudrapport.

EL - TILL VAD? EPIK - Energiproblem i krig. Sammandrag av huvudrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Frost Christina, Molin Staffan
Ort: Stockholm
Sidor: 49
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-12-05
Rapportnummer: (FOA-R--94-00022-1.2)
Nyckelord elbehov, effekt, elförsörjning, snabbt angrepp, Stockholm, bostäder, överlevnad, ö-drift, roterande bortkoppling, styrmöjligheter, reservkraft, 14
Sammanfattning Studien EPIK - Energiproblem i krig - behandlar elbehov under ett snabbt krigsförlopp då angreppet riktas mot Stockholmsområdet. Studien fokuserar på de verksamheter som måste fungera för att stödja totalförsvaret och trygga befolkningens överlevnad. Mycket hårda prioriteringar gäller. De aktiviteter som måste fungera är ledning; information, samband och alarmering; inryckning, bevakning och säkerhet; försvarsmaktens verksamhet; skydd och räddning; försörjning; akutsjukvård; övrig vård och omsorg. För detta krävs att vissa objekt fungerar. Effektbehoven för dessa samt för bostäder och så kallade oviktiga högspänningsabonnenter ställs i relation till lokal elproduktion, för att se i vad mån totalförsvarets mål kan upprätthållas. Diskussioner förs angående möjligheter att försörja de totalförsvarsviktiga objekten samt att hantera det svinn som uppstår vid normal eldistribution. Framförallt diskuteras de totala behoven, så kallad ö-drift och roterande bortkoppling, olika styrmöjligheter samt reservkraft. I studien visas även på en skillnad i effektåtgång för två olika alternativ beträffande överlevnad - utspisning av mat i gemensamma lokaler eller mat och värme i den egna bostaden.
Abstract The EPIK project - Energy Problems in Wartime - treats the problem of electricity demand during a swift and sudden military attack against the Stockholm area. The study focuses on those activities which are necessary to support the total national defence system and secure the survival of the population. In this context, certain activities and societal functions have very high priority. These include: civil command structures; information, communication and alarm functions; mobilization; the police and defence forces; civil defence and shelter; provision of water, food, medicine and certain industrial goods; emergency hospital treatment and nursing. In order to secure such activities, a number of physical systems - in this case particular objects - must function. The amount of electrical power required for these objects, as well as for housing and less important high -consumption customers, is compared to the local electrical production capacity. From this comparison we can deduce if it is possible for defence planning to achieve its goals. The possibility of supplying these objects with electric power is discussed, as well as possible ways to minimize unnecessary consumption. We discuss mainly total electricity demand, production and distribution on a local level, different control mechanisms and power reserves.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182