Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Räddningsledarens och räddningsstabens kvalitet - en förstudie.

Räddningsledarens och räddningsstabens kvalitet - en förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fredholm Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 51
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-09-27
Rapportnummer: (FOA-R--94-00032-5.3)
Nyckelord kvalité, begåvning, känslomässig stabilitet, samarbetsförmåga, fackmässig kompetens, command and control, talent, emotional stability, capacity to cooperate, professional competence, 55
Sammanfattning Som en förstudie har en analys genomförts beträffande krav på personliga kvaliteer i räddningstjänstens ledningsverksamhet. Analysen är avsedd att utgöra utgångspunkt för att diskutera möjliga förbättringar beträffande rekrytering och utbildning av räddningsledare och stabspersonal. Utifrån en strukturering av ledningsverksamhetens nivåer och faser analyseras krav på personliga kvaliteer avseende begåvning, känslomässig stabilitet, samarbetsförmåga och fackmässig kompetens. Analysen kan ligga till grund för 1) att ytterligare precisera krav i viktiga hänseenden, 2) att precisera vilka urvals- och utbildningsprocesser, som är särskilt viktiga, 3) att utarbeta metoder och rutiner för de viktiga urvalsprocesserna, samt 4) att förbättra kompetensutvecklings- och utbildningsprocesser med avseende på räddningsledarrollen och stabsfunktionen.
Abstract As a preliminary study, an analysis of demands on personal qualities in command and control in the rescue services has been made. The analysis is intended to be the starting point to discuss possible improvements concerning recruitment and training. From a structuring of the levels and phases of command and control, the demands on personal qualities are analysed concerning talent, emotional stability, capacity to cooperate and professional competence. The analysis is intended to be the starting point to 1) specify further demands, 2) specify important recruiting and training processes, 3) find methods and routines for the most important recruiting processes, and 4) improve processes of competence development and training.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182