Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Evaluation of the prototype submarine escape and immersion suit Mark10 with life raft

Evaluation of the prototype submarine escape and immersion suit Mark10 with life raft Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Åke, Gennser Mikael, Örnhagen Hans
Ort: Stockholm
Sidor: 75
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-10-13
Rapportnummer: (FOA-R--94-00041-5.1)
Nyckelord survival suit, immersion, submarine rescue, non freezing cold injuries, hypothermia, räddningsdräkt, ubåtsräddning, kylskada, hypotermi, navalmedicin
Sammanfattning FOA Navalmedicin har testat och jämfört två olika koncept av ubatsräddningsdräkter. Det ena konceptet, Beaufort Mk 10, är en prototyp bestående av en enkelskiktsdräkt i kombination med en enmans livflotte, det andra en Beaufort Mk 8 dubbelskiktsdräkt kompletterad med en enmansflotte. Försöken utfördes i en övertäckt inomhusbassäng där vattentemperaturen hölls mellan 3-4 oC och lufttemperaturen mellan +4 oC och +10 oC. Vindhastigheten var ca 8 m/s och vågorna, 30-40 cm höga och 1 m långa. Kallt vatten sprutades på försökspersonerna under 15 s varje halvtimma. Under räddningsdräkten bars daglig dräkt, en pullover samt skor eller extra sockor. Expositionstiderna med dubbelskiktsdräkten (Mk8) var ej signifikant längre än de med enkelskiktsdräkten (MklO). Försökspersonerna låg i vattnet mellan 9 tim 43 min och 20 tim 14 min. Mediantiden var 15 tim 40 min. Tre av försöken stoppades då rektaltemperaturen, Tre, föll under 35 oC. Två försök avbröts pga för låga fottemperaturer. Den viktade medelhudtemperaturen, Tsk, låg generellt över 26 oC. Den lägst noterade Tsk var 24.9 oC. Vid en jämförelse av expositioner med Mk 8 och 10 i flotte kunde ingen skillnad i Tre och Tsk ses mellan de två räddningsdräkterna. Vid en jämförelse av de längsta expositionstiderna (>15 tim) var Tre signifikant högre och Tsk signifikant lägre hos de försökspersoner som använde MklO-dräkten än hos de försökspersoner som använde Mk 8-dräkten med flotte (p<0.05). Flotten befanns ha följande brister: otillräcklig isolering i botten, ineffektiv läns samt dålig förslutning av flottens kapell. Försöken visade att man bör kunna klara, och vara vid god vigör, efter en 12 timmars exposition under ovannämnda förhållanden. Med stor sannolikhet överlever man en 24 timmars exposition fastän en smygande hypotermi speciellt vid användning av dubbelskiktsdräkt kan ge kroppstemperaturer ner mot 33 oC. Fördelarna med dubbelskiktsdräkten är dock att man har ett relativt gott skydd mot drunkning och hypotermi om man inte kan ta sig upp i flotten pga skada vid den fria uppstigningen.
Abstract A prototype Beaufort Mk 10 system (a single layered dry-suit and a one-man inflatable raft) and a Mk 8 double layered inflatable suit in combination with an inflatable raft were tested in a covered indoor pool. Water temperature was betweeen 3-4 oC. Ambient air temperature varied between +4 oC and +10 oC. Wind speed was approximately 8 ms/l. Waves, 30-40 cm high and 1 m long, were produced. The subjects were sprayed with cold water every 30 min to simulate rain. Daily uniform with a wooly pullover and shoes or extra socks were worn under the immersion suits. The median duration of all exposures was 15:40 (h:min) with a range between 9:43 to 20:14. Exposure durations were not significantly longer when the double layered suit (Mk 8) was used in the raft instead of the single layered suit (Mk 10). Three of the exposures were stopped when the rectal temperature, Tre, fell to 35oC. Two runs had to be discontinued due to low foot temperatures. Mean surface area weighted skin temperatures, Tsk, was generally maintained above 26oC. The lowest mean Tsk recorded was 24.9oC. There was no statistically significant difference in Tre or mean Tsk between subjects wearing Mk 10 or Mk 8 suits when all subjects were considered. When only the longest exposures (>l5h) were compared the average Tre of the subjects wearing Mk 10 suits was significantly higher than the Tre of subjects wearing Mk 8 suits in the raft (p<0.05) and the average Tsk of the subjects wearing Mk 10 suits was significantly lower than the Tsk of subjects wearing Mk 8 suits in the raft (p<0.05). Problems noted with the raft were insufficient bottom insulation, inefficient bailing system, and cumbersome closing mechanism of the raft canopy. The tests showed that survival of up to 12 h under these conditions are realistic. Most likely, survival times up to 24 h can be reached, but with hypothermia and non-freezing cold injuries. If the Mk 8 suit is used the submariner who is not able to enter the raft has better protection against drowning and hypothermia than if the Mk 10 suit is used.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182