Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

B-sanering.

B-sanering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sandström Gunnar
Ort: Umeå
Sidor: 13
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-11-28
Rapportnummer: (FOA-R--94-00044-4.4)
Nyckelord Sanering, B-agens, avdödning, desinfektion, sterilisering
Sammanfattning Alla mikroorganismer är möjliga att avdöda. Det föreligger däremot variationer i olika mikroorganismers förmåga att motstå påverkan ffån olika saneringsmetoder. Många mikroorganismer dör i naturen utan att någon aktiv sanering företas medan andra mikroorganismer kan överleva i naturen näst intill oändligt. Mot bakgrund av detta är det således av yttersta vikt att förstå mikroorganismers uppträdande i olika miljöer för att kunna bedöma om och hur sanering av mikroorganismer kan utföras för att nå minsta möjliga skada på saneringsobjekten. I rapporten ges förslag till bedömningar av olika saneringsproblem. Rapporten innehåller också en lista över lämplig litteratur i ämnet.
Abstract Different microorganisms can all be inactivated. There is somehov great variations among organisms to resist the effect of different antimicrobial agents. Many microorganisms are killed in the environment without any active decontamination program, whereas other microorganisms persist a long period of time. Accordingly, it is of great importance to understand the vehaviour of microorganisms in different environments with the purpose to choose the right decontamination program. This is also important to avoid damage of the subject that are to be decontaminated. Included in this paper is also a list of literature on this topic.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182