Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

BRUTUS - ett bildkonverteringsprogram.

BRUTUS - ett bildkonverteringsprogram. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Mats
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-03-16
Rapportnummer: (FOA-R--94-00047-3.6)
Nyckelord BRUT, Teragon, format, conversion, konvertering, optroniska duellsimuleringar, 710, 547352
Sammanfattning Rapporten innehåller en redovisning av bildkonverteringsprogrammet BRUTUS. Programmet konverterar bilddataformat genererade av AGEMA Thermovision(R) Burst Recording Unit, mjukvaruversion 4.2, till det bilddataformat som används av Teragon bildbehandlingssystem. Programmet utför också en del besläktade uppgifter som t ex att extrahera och presentera data som lagrats integrerat med bildinformationen. Rapporten tjänar både som dokumentation och användarhandledning.
Abstract This report describes a computer program, BRUTUS, for conversion of images. The program converts image formats generated by AGEMA Thermovision (R) Burst Recording Unit, software version 4.2 to Teragon image data format. The program also handles some related tasks, such as extraction and presentation of data stored together with the image content. The report serves both as documentation and a user´s guide.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182