Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Färg som informationsbärare.

Färg som informationsbärare. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Derefeldt Gunilla, Berggrund Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 139
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-10-31
Rapportnummer: (FOA-R--94-00048-5.2)
Nyckelord colour, colour perception, colour VDUs, colour appearance, colour appearance systems, colour order, svstems colour preferences, colour connotations, visuell informationsbehandling, färgseende, färgperception, färgkognition, färgpresentation, färgskärmar, färgkodning, färgkategorisering, färgsystem, färgbeteckningssystem, färgpreferenser, informationsteknologi (IT), datorgrafik
Sammanfattning Visuell presentation är ett hjälpmedel för ledning, planering, övervakning och styrning. Grafisk presentation underlättar organisation, analys och utvärdering av information.Trender och relationer kan illustreras och uppfattas i ett enda ögonkast. Färg ingår som ett viktigt visuellt attribut vid presentation av information på dataskärmar och får en alltmer ökad användning inom informationsteknologin (IT). Rapporten behandlar översiktligt färganvändningens grunder möjligheter och begränsningar för presentation av information. Rapporten redogör för begreppet färg och dess definition samt de fysikaliska, psykologiska och neurofysiologiska grunderna för människans förmåga att uppfatta och förstå färger. Grundläggande perceptuella fenomen beskrivs. Systematisering av färgupplevelser, moderna färgbeteckningssystem samt färgsystem för datoranvändning behandlas likaså medfött nedsatt färgseende färgers känslomässiga innebörd samt preferenser för olika färger. Syftet med rapporten är att utifrån ett historiskt perspektiv ge en övergripande förståelse för färg som informationsbärare.
Abstract Visual presentation is used in command and control planning and surveillance. Graphic displays enhance organisation analysis and evaluation of information; trends and relations may be immediately grasped when they are shown as charts or graphs. Colour is an important attribute for the presentation of information on computer screens. This report gives a brief overview of principles for the use of colour and summarizes its possibilities and limitations for the presentation of information. It supplies background information on the concept and definition of colour and on the physical, psychological and neurophysiological basis for human color perception and cognition. Basic perceptual phenomena are described. Colour appearance terms colour notation systems and colour order systems for VDU applications are discussed along with congenital colour deficiencies emotional contents of colours and colour references.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182