Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utmattningsegenskaper för Al-Li-legeringen 2090 del III.

Utmattningsegenskaper för Al-Li-legeringen 2090 del III. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bratt Catharina, Erikson Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-11-09
Rapportnummer: (FOA-R--94-00052-2.5)
Nyckelord mekaniska egenskaper, spricktillväxthastighet, temperatur
Sammanfattning I föreliggande studie har skillnader i statiska mekaniska egenskaper och spricktillväxthastighet vid utmattning bestämts vid tre temperaturer, -50, +20 och +75 oC för Al-Li-legeringen 2090-T84. För de statiska egenskaperna kan ingen signifikant skillnad iakttas mellan de tre temperaturerna, möjligen något högre sträck- och brottgräns vid temperaturen -50 oC. Utmattningsegenskaperna förbättras, d v s lägre spricktillväxthastighet (da/dN), högre tröskelvärde (?K??) och högre brottseghet (K?) vid -50 oC jämfört med rumstemperatur. Vid förhöjd temperatur (+75 oC) är utmattningsegenskaperna desamma som vid rumstemperatur.
Abstract Static mechanical properties and fatigue crack propagation behaviour for the Al-Li alloy 2090-T84 have been investigated at three temperatures, -50, +20 and +75 oC. For the static properties no significant difference can be seen between the temperatures, although some evidence is seen for higher failure and yield strength at -50 oC compared to room temperature. The fatigue crack propagation behaviour is better, lower crack propagation rate (da/dN), higher fatigue threshold (?K??) and higher fracture toughness (K?), at -50 oC compared to room temperature. At increased temperature (+75 oC) the fatigue crack behaviour is the same as at room temperature.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182