Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Det digitala slagfältet. Förslag till inriktning av forskningsinsats.

Det digitala slagfältet. Förslag till inriktning av forskningsinsats. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pettersson Göran (ed.)
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-03-24
Rapportnummer: (FOA-R--94-00054-3.4)
Nyckelord datafusion, multisensordataanalys, resursallokering, databaser, digital kommunikation, systemarkitektur, data fusion, multisensor data analysis, resource allocation, databases, digital communication, system architectures, 730, 547904
Sammanfattning Rapporten tar i ett forskningsperspektiv upp ett antal viktiga forskningsproblem som måste bearbetas för att möjliggöra en realisering av det digitala slagfältet. Ett antal forskningsområden med relevans för det digitala slagfältet föreslås. Tidsperspektivet i studien är mot år 2015. Systemtekniskt inriktade delar där det handlar om att ta fram hård- och mjukvarukomponenter och tekniskt bygga upp digitala förband, behandlas inte i rapporten. Underlag till rapporten har tagits fram av: Göran Pettersson, Hans-Åke Ohlsson, Alf Bengtsson, Dan Strömberg, Ulf Ekblad, Per Svensson, Erland Jungert, Eva Toller, Per Ljunggren Klöör, Sten Nyberg, Tomas Lindgren.
Abstract A number of important research problems, that must be solved before a complete implementation of the digital battlefield can be carried out, are proposed in the report. The time perspective in the study is, w r t realization of techniques in combat forces at beyond year 2015. Realization of rugged system components is not discussed in the report. Contributions to the report have been produced by: Göran Pettersson, Hans-Åke Ohlsson, Alf Bengtsson, Dan Strömberg, Ulf Ekblad, Per Svensson, Erland Jungert, Eva Toller, Per Ljunggre Klöör, Sten Nyberg, Tomas Lindgren.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182