Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Semiiterativ metod för skattning av dipolparametrar utifrån kännedom om dipolens orientering.

Semiiterativ metod för skattning av dipolparametrar utifrån kännedom om dipolens orientering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Huotila Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-12-21
Rapportnummer: (FOA-R--94-00056-2.2)
Nyckelord signalunderrumsmetod, magnetisk dipol, elektrisk dipol
Sammanfattning Rapporten föreslår hur man geometriskt kan bestämma ortsvektorn till och styrkan hos en godtycklig dipolkälla utifrån kännedom om dess orientering i rymden och om dipolfältet mäts med en treaxlig detektor. En iterativ modell för skattning av dipolmomentets riktning finns också beskriven.
Abstract This report suggest how to geometrically determine the position vector to and the strength of an arbitrary dipole source by using the knowledge of its orientation in space and if the dipole field is measured by a three-axial sensor. An iterative model for estimation of the direction vector of the dipole moment is also described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182