Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Elektromagnetiska fält från dipoler i horisontellt skiktade medier

Elektromagnetiska fält från dipoler i horisontellt skiktade medier Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Söderström Marcus
Ort: Stockholm
Sidor: 56
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-02-27
Rapportnummer: (FOA-R--94-00057-2.2)
Nyckelord Elektromagnetiska fält, Dyadiska Greenfunktioner, Sommerfeld integraler, Hertzska dipoler, Flerskiktat medium
Sammanfattning Detta examensarbete behandlar elektromagnetiska fält från olika sorters dipoler placerade i ett horisontellt treskiktsmedium. En Green funktion formulering av problemet samt utnyttjande av Sommerfeldidentiteten ger elektromagnetiska fält komponenterna uttryckta i Sommerfeldintegraler. Dessa har oscillerande inte grander och löses i detta arbete med direkt numerisk integration inkluderande en Eulertransformation. För fallet med förlustfria medier kommer alla poler hamna på reella axeln och dessa kan därför relativt enkelt behandlas vid den numeriska beräkningen av fälten. Ett program FIELD.F i FORTRAN 77 har tagits fram. Jämförelser med såväl analytiska uttryck för den primära utstrålningen som beräkningar gjorda med ett existerande datorprogram TOKA.F visar på god överensstämmelse. Det senare programmet behandlar dock enbart fallet med en horisontell elektrisk dipol.
Abstract This MSc thesis deals with the calculation of electromagnetic fields from various dipole sources, submerged in a three-layered medium. Employing the Sommerfeldt identity to a Green´s function formulation of the problem leads to a solution with the field components expressed in Sommerfeldt integrals. These integrals have oscillating integrands and are treated by straightforward numerical integration including an Eulertransformation. For lossless media all poles will end up on the real axis and this will have to be taken into account when calculating field components. A computer program FIELD.F written in FORTRAN 77 has been developed. Comparisons made with analytical models as well as an existing computer code TOKA.F have shown good agreement. However, the latter code only deals with the horizontal electric dipole case.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182