Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

European Communities Monitor Mission. En fredsbevarande innovation? Aspekter på EU:s observatörsmission till f.d. Jugoslavien.

European Communities Monitor Mission. En fredsbevarande innovation? Aspekter på EU:s observatörsmission till f.d. Jugoslavien. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Granholm Niklas
Ort: Stockholm
Sidor: 72
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-12-09
Rapportnummer: (FOA-R--94-00058-1.4)
Nyckelord EU-monitorer, fredsbevarande operationer, ex-Jugoslavien, EG, EU, debriefing, ECMM
Sammanfattning Syftet med rapporten är att beskriva och analysera det svenska deltagandet i ECMM - The European Communities Monitor Mission - och vilka erfarenheter de svenska monitorerna har av sin tjänstgöring i ex-Jugoslavien. Vidare beskrivs ECMM:s organisation och dess organisatoriska utveckling. Undersökningen konstaterar att fördelarna med ett fortsatt svenskt deltagande överväger trots de risker och kostnader det medför. De deltagande monitorernas kunskaper och erfarenheter bör tas tillvara på ett bättre sätt än vad som sker idag. Ett "debriefing-paket", samt förbättrad utbildning för monitorerna föreslås. Vidare konstateras att missionen misslyckats med sitt egentliga uppdrag, att bidra till en fredlig lösning av konflikten i f.d. Jugoslavien, men att man lyckats med uppgiften att fortlöpande ge sina uppdragsgivare en klarare bild av situationen i regionen. Slutligen visar undersökningen att ECMM representerar en innovation på peacekeeping-området genom sin annorlunda organisation, högt kvalificerade personal, avancerade tekniska utrustning och därmed sammanhängande flexibilitet. En kronologi över konflikten mellan juli 1991 till och med juni 1993 bifogas.
Abstract The purpose of the report is to describe and analyze the Swedish participation in the ECMM - the European Communities Monitor Mission in former Yugoslavia. What is the experience of the Swedish monitors who have served in former Yugoslavia? Also, the ECMM´s organization and developement is described. The report concludes that, in spite of the risks and costs, the advantages of a continued Swedish participation in the ECMM, are greater than the disadvantages. The monitors´ experience and know-how should be better used than today. A "debriefing

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182