Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

CADIR. A model for generating infrared images.

CADIR. A model for generating infrared images. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglund Lars, Hedberg Carl
Ort: Linköping
Sidor: 55
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-03-24
Rapportnummer: (FOA-R--94-00059-3.6)
Nyckelord modelling, IR, signatures, transmission, reflection, modellering, signaturer, reflektion, 710, 547352
Sammanfattning Ett programpaket har tagits fram för att kunna generera bilder som visar hur olika objekt ser ut i de infraröda våglängds-banden. Rapporten beskriver den datormodell som används för generering av dessa bilder. En beskrivning av strukturen för datormodellen ges samt vilka möjligheter som ges av den valda strukturen. Vidare ges exempel på bilder som kan genereras med programpaketet. Ett objekts geometri beskrivs med hjälp av trianglar organiserade i en modulstruktur. Detta gör det möjligt att hantera objekt med rörliga delar. Möjligheten att i modellen hantera transparenta ytor gör det möjligt att använda modeller med utblåsflammor. Den radiometriska modellen hanterar såväl transparenta ytor som reflekterande.
Abstract This report describes a computer model which is used for the generation of images of different kinds of objects within the infrared wavelength bands. A description of the computer model and the geometric and radiometric calculations to support it, is given. Some examples of images that can be produced are shown. Objects is defined by triangles organized in a modular structure which makes it possible to handle objects with moving parts. The possibility to use and define transparent surfaces enables models with plumes. The radiometric model handles both transparent and reflective surfaces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182