Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Termoelaster som bindemedel i kompositkrut

Termoelaster som bindemedel i kompositkrut Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ekeberg Magnus, Stenberg Bengt, Sanden Roland
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-12-14
Rapportnummer: (FOA-R--94-00061-2.1)
Nyckelord elastomerer, sampolymerer, bindemedel, fasta drivämnen, raketdrivämnen, bildningsvärme, prestandaberäkningar, mekaniska egenskaper, reologiska egenskaper, tillverkning
Sammanfattning Några kommersiellt tillgängliga termoelaster har studerats för att utröna om någon skulle kunna fungera som bindemedel i kompositkrut. Termoelaster kan bearbetas som termoplaster och kan därför ge stora tillverkningsfördelar jämfört med HTPB. Även andra fördelar bör kunna uppnås, till exempel ökade möjligheter att blanda i energetiska mjukgörare och nya oxidationsmedel. En litteraturgenomgång redovisas där olika intressanta kommersiellt tillgängliga termoelaster beskrivs. På grundval härav studerades några material experi- mentellt. Materialen var av SBS-, EVA- och polyestertyp. Ett av materialen, ett EVA-material, Escorene UL 15019 från Exxon Chemical, studerades mera i detalj. Det har en låg smälttemperatur, cirka +100 oC, och en låg viskositet för smältan även vid så låga temperaturer som cirka +150 oC. Härigenom finns förut sättningar att riskfritt kunna blanda i olika oxidationsmedel. Materialet har goda mekaniska egenskaper mellan -50 oC och +50 oC. Vid +60 oC är det fort farande elastiskt men vid ytterligare temperaturhöjning mjuknar det snabbt. Blindkrut med denna polymer som bindemedel och kaliumklorid som fyllmedel har tillverkats i laboratorieskala. Vid dessa försök erhölls för dessa krut bättre hållfasthetsegenskaper än vad som erhölls för motsvarande HTPB-baserade blindkrut. Termokemiska beräkningar visar att denna termoelast prestanda mässigt är jämförbar med HTPB. förut
Abstract Several commercial thermoplastic elastomers have been studied in order to investigate whether they can be used as a binder for composite propellants. A literature survey is presented and some interesting commercial thermoplastic elastomers of SBS, EVA and polyester type are described. One particular EVA material, Escorene UL 15019, produced by Exxon Chemical, has proved to be most interesting for the manufacture of propellants. It has a low melting point at approximately +100 oC, and the molten material has a low viscosity at temperatures as low as about +150 oC. Various oxidants can therefore be added safely. The material has good mechanical properties between -50 oC - +50 oC. It remains elastic at +60 oC, but loses strength with further increases in temperature. Thermochemical calculations using ammonium perchlorate as an oxidant give a slightly lower impulse than an equivalent HTPB propellant. Without oxidizer, as fuel in air-breathing motors, the two polymers give almost the same impulse. The results suggest that this EVA material is an interesting alternative to HTPB as a binding material in composite propellants. It is also lekely to work as a binder for fuel-rich propellants for air-breathing motors such as ducted rocket and solid fuel ramjet engines.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182