Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ballistiska robotar och kryssningsrobotar i olika stater.

Ballistiska robotar och kryssningsrobotar i olika stater. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Danielson Göran
Ort: Umeå
Sidor: 36
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-01-18
Rapportnummer: (FOA-R--94-00062-4.1)
Nyckelord Ballistisk robot, kryssningsrobot, räckvidd, vapenvikt, ballistic missile, cruise missile, range, payload
Sammanfattning Rapporten är en sammanställning av litteraturuppgifter om operativa ballistiska robotar och kryssningsrobotar samt aktuella utvecklingsprogram för sådana robotar i 40 stater. Maximal räckvidd, vapenvikt, träffsäkerhet och bränsletyp samt antalet robotar och utskjutningsanordningar redovisas. I förekommande fall anges den exporterande staten respektive vilka stater som är eller har varit samarbetspartner. Rapporten innehåller också ett alfabetiskt register över alternativa robotbeteckningar med hänvisning till var robottypen finns eller utvecklas.
Abstract The report contains information about ballistic and cruise missiles in 40 states. The details, taken from the literature, include maximum range, payload, CEP and fuel type as well as missile and launcher numbers. Both operational missiles and missile development programmes are dealt with. Where appropriate, exporting as well as cooperating states are specified. Theres is also an alphabetical list of alternative missile designations with references to where the missile type is in service or in development.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182