Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FH and DS spread-spectrum systems in interference-limited HF channels. A comparison.

FH and DS spread-spectrum systems in interference-limited HF channels. A comparison. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-03-16
Rapportnummer: (FOA-R--94-00067-3.5)
Nyckelord DS-system, FH-system, bandspridning, bredbandssystem, Laycock-Gott-modellen, kortvågskommunikation, interferenser, spread-spectrum, wideband system, HF communication, interfering signals, covert and robust communications, tyst och säkert samband, 710, 547310
Sammanfattning Ett stort problem vid radiokommunikation på kortvågsbandet är de starka störningarna från de andra användarna av bandet. Faktum är att det ofta är de som begränsar kommunikationsprestanda. För att utföra prestandaberäkningar för kortvågssystem, är det därför viktigt att ta hänsyn till de smalbandiga interferenserna. I rapporten beskrivs en statistisk modell av de smalbandiga interferenserna, som sedan används vid beräkningar av bitfelssannolikheten för två olika bredbandiga radiosystem; ett frekvenshoppande (FH) och ett direktsekvens (DS) system. Resultaten visar att den stora variationen av interferensernas effekt starkt begränsar prestanda för de undersökta systemen. Vidare blir prestanda för FH-systemet betydligt bättre än för DS-systemet på denna interferensbegränsade kortvågskanal.
Abstract A severe problem with HF transmissions is the large amount of interfering signals from other users of the frequency band. To carry out performance evaluations of HF communication systems, the impact of the narrowband interfering signals therefore has to be considered. Thus, a statistical description of the interfering signals is needed. Based on the Laycock-Gott occupancy model, pthe probability density function of the received narrowband interference power is derived. The derived statistical interference description is employed in the evaluation of the bit error probability of both a frequency-hopping and a direct-sequence spread-spectrum system. The results show that the large variation of the interference power gives a substantial degradation of spread-spectrum systems, compared to the case of constant interference power. Furthermore, the frequency-hopping system perf9rms better than the direct-sequence system on this interference-limited HF channel.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182