Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Stress and performance

Stress and performance Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergström Bengt
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-11-29
Rapportnummer: (FOA-R--94-00069-5.2)
Nyckelord psychological stress, arousal, mental performance, signal detection, psykisk stress, aktivation, prestationsförmåga
Sammanfattning Rapporten är avsedd att vara en "snabbreferens" till gängse teorier rörande stress och mental prestationsförmåga. Begreppet aktivation eller "arousal" används genomgående för att beskriva de olika stressförloppen. Inverkan av stress på minne och kognition samt på några systemfunktioner diskuteras. Resultaten sammanfattas så att t ex militär personal och systemkonstruktörer lättare kan urskilja och förstå inverkan av stress på kvalificerade prestationer.
Abstract The report is intended as a "quick reference" to current theories of stress and skilled performance. The concept of arousal is employed as a unitary term for the stress processes. Stress effects on basic functions like memory and cognition as well as some system functions are discussed. The results are summarized in concrete terms, so that for instance military personnel and system designers might be better able to recognize and understand stress effects.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182