Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Underlagets inverkan på förångning av kondenserade gaser : småskaliga försök utomhus.

Underlagets inverkan på förångning av kondenserade gaser : småskaliga försök utomhus. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Håkan
Ort: Umeå
Sidor: 32
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-01-03
Rapportnummer: (FOA-R--94-00070-4.5)
Nyckelord Kemikalieolyckor, kondenserade gaser, återkondensering, räddningsinsats, förångning, underlag, chemical accident, condensed gases, recondensation, rescue service, vaporisation, ground
Sammanfattning Olika underlags inverkan på förångning av kondenserade gaser. Rekommendationer till räddningstjänsten angående åtgärder vid utsläpp av giftiga kondenserade gaser.
Abstract Influence of different konds of ground on vaporisation of condensed gases. Recommendations to the rescue service regarding measures to be taken during release of toxic condensed gases.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182