Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Nya tider för försvaret. En problematisering av försvarets nya uppgifter utifrån beteendevetenskaplig forskning i Europa

Nya tider för försvaret. En problematisering av försvarets nya uppgifter utifrån beteendevetenskaplig forskning i Europa Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Weibull Alise
Ort: Stockholm
Sidor: 79
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-12-12
Rapportnummer: (FOA-R--94-00071-5.3)
Nyckelord defence, missions, legitimacy, Europe, försvar, uppdrag, Ergomas
Sammanfattning Slutet på det kalla kriget innebar något av en vändpunkt för Europas försvarsmakter, och grundläggande frågor har rests, speciellt beträffande det militära försvarets framtida uppgift och funktion. Inom forskningsorganisationen ERGOMAS (European Research Group on Military and Society), som bildades 1989, söker man analysera de samhälleliga och beteende-vetenskapliga konsekvenserna av de senaste årens dramatiska händelser. Denna rapport är en redovisning av en del av den europeiska forskningen och debatten. Konsekvenserna för försvaret som social organisation speglas på olika analysnivåer den samhälleliga, den organisatoriska och den individuella. Ett särskilt avsnitt ägnas debatten om allmän värnplikt. I rapportens avslutande del presenteras några resultat från en gemensam studie inom Ergomas arbetsgrupp "The Military Profession", där officerare i åtta länder, inklusive Sverige, ger sin syn på försvaret, uppgifterna, yrkesrollen mm nu och i framtiden. Sammanfattningsvis konstateras att försvaret står inför många nya utmaningar i framtiden. Till dessa hör problem med legitimitet och motivation och att anpassa organisation och kompetensstruktur till nya uppgifter.
Abstract The end of the Cold War has become something of a turning point for the defence forces in Europe. Fundamental questions have been raised, in particular about the future tasks and functions of the armed forces. In ERGOMAS (European Research Group on Military and Society), which was established in 1989, many researchers are analyzing the social and behavioural consequences of the dramatic changes of the last few years. In this report some examples of ongoing research and debate in Europe are given. The consequences for the armed forces are examined at three different levels- the social, the organizational and the individual level. A special part of the report deals with the debate concerning conscription. In the last part of the report, some results from a joint study in the Ergomas working group "The Military Profession" are presented, where officers in eight countries, including Sweden, give their view on the defence forces, work content, professional identity etc now and in the future. In summary, it can be said that the defence forces will have to face many new challenges in the future. These include problems with legitimacy, motivation and adjustment of organization, size and qualifications to accomodate new missions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182