Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Unprofor i fd Jugoslavien. De första två åren.

Unprofor i fd Jugoslavien. De första två åren. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nystedt Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 110
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-01-19
Rapportnummer: (FOA-R--94-00072-1.4)
Nyckelord Bosnien, Herzegovina, etnisk rensning, FN, fredsbevarande operationer, konfliktlösning, Kroatien, Makedonien, skyddade områden, United Nations Protected Areas, United Nations Protection Forces
Sammanfattning Syftet med rapporten är att översiktligt redogöra för FNs insats i fd Jugoslavien, det mandat som har gällt och de problem som styrkan har kommit att konfronteras med. Utöver detta är syftet även att, med utgångspunkt från den ovan nämnda redogörelsen, diskutera vissa olika aspekter på fredsbevarande operationer samt det internationella samfundets möjligheter att lösa en konflikt som den i fd Jugoslavien. Detta är intressant, inte minst med tanke på att det är denna typ av konflikt, dvs etniska konflikter, som verkar bli det stora konflikthotet i världen framöver. I studien behandlar var sitt kapitel UNPROFOR i Kroatien, Bosnien, Herzegovina och Makedonien. Dessa avsnitt har mandatet för respektive område som utgångspunkt. Därefter förs en diskussion om hur väl avpassat mandatet var mot den faktiska situationen på platsen, hur situationen utvecklade sig och vilka problem som uppstod. Studiens avslutande kapitel behandlar alternativa handhavanden av den fortsatta konflikten och vilka möjligheter det internationella samhället har att lösa konflikter av det slag som pågår i fd Jugoslavien.
Abstract The purpose of this report is to make a survey of the United Nations operation in former Yugoslavia, the outlining mandate and the problems that the UN force came to face. Apart from this, the purpose of the report is also, on basis of the above mentioned survey, to discuss various aspects of peace-keeping operations and what possibilities the international community has to solve conflicts like the one in former Yugoslavia. These issues are interesting to discuss, not least since ethnic conflicts seem to be the major threat in the future. In the report separate chapters deal with UNPROFOR in Croatia, Bosnia, Hercegovina and Makedonia. These chapters all have their basis and build on the mandate for the different areas. Thereafter the mandate is discussed, how well it correlated with the situation on the ground and what problems occurred. The final chapters in the report deal with alternative ways to treat the Yugoslavian conflict in the future and what possibilities the international community has to solve conflicts of the kind we experience in former Yugoslavia.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182