Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Lågbrusig galvaniskt isolerad förstärkare för lågresistiva sensorer

Lågbrusig galvaniskt isolerad förstärkare för lågresistiva sensorer Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nygren Hans Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-01-13
Rapportnummer: (FOA-R--94-00073-2.2)
Nyckelord ULF, ELF, låga källresistanser, AC/DC-förstärkare, galvanisk isolation, parallellförstärkning
Sammanfattning Rapporten beskriver en lågbrusig, galvaniskt isolerad förstärkare vilken är av sedd för anslutning till låga källresistanser av storleksordning 10-100 ohm. Förstärkaren används för uppmätning av svaga elektriska spänningspotentialer, vilka uppstår mellan elektroder placerade i havsvatten. De låga spänningsnivåer som skall registreras medför att konventionella för stärkares egenbrus maskerar intressanta insignaler och kan därmed inte användas. Dessutom erfordras galvaniskt isolation mellan olika elektrodpar. Förstärkarkortet är modulärt uppbyggd varvid man genom omkopplingar på kortet snabbt ändrar förstärkare ns grundegenskaper vad gäller AC eller DC-funktion, förstärkning, offset och lämpligt frekvensomfång.
Abstract This report describes a low noise amplifier to be used in conjunction with electrode systems located in sea water. The source resistance is in the order of 10 to 100 ohm. Conventional amplifiers can not be used as measured voltage levels are much to low. Thus, signals of interest are masked by self generated noise. Furthermore, it is necessary to establish galvanic isolation between different electrode pairs. The amplifier is built with a modular design and its operational character istics can be altered, e.g AC or DC amplifying, gain adjustment, offset compen sation and frequency interval selection.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182