Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Eldrörserosion av titan förstärkt med titandiborid

Eldrörserosion av titan förstärkt med titandiborid Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Olsson Per-Olof, Oskarsson Helena
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-12-27
Rapportnummer: (FOA-R--94-00076-2.5)
Nyckelord eldrör, erosion, titan, titanborid, komposit, krut, hetpressning, täthet, hårdhet, fassammansättning, mikrostruktur
Sammanfattning I föreliggande undersökning har ett antal titan-titandiborid-kompositer, (Ti-TiB2), framställts genom blandning av pulver följt av hetpressning. Materialens täthet, hårdhet, fassammansättning och mikrostruktur har undersökts. Förmågan att motstå eldrörserosion har undersökts för tre olika sammansättningar (5, 10 och 20 vikts-% TiB2) samt rent titan. Två olika krut sorter, NK1244 och ÅKB204, med olika förbränningstemperaturer användes. Resultaten visar att: Genom hetpressning är det möjligt att framställa titankompositer med nålformade totanmonoborid (TiB)-partiklar vilka kan fungera som förstärkningsfas. Ett problem var att det lätt bildades agglomerat av kerampartiklar. Titan och titankompositer eroderades inte vid användandet av kruten NK1244, troligen p g a dess låga förbränningstemperatur (ca 2300 K). Vid användning av ÅKB204-krut (förbränningstemperatur ca 3600 K) blev de erosiva angreppen betydande. Av de använda eldrörstrycken eroderade proverna betydligt mer vid det högre eldrörstrycket. Större andel kerampartiklar medförde att erosionen, mätt som viktminskning, minskade.
Abstract In the present investigation a number of different titanium-titanium diboride (Ti-TiB2) composites have been prepared using powder blending technique followed by hot pressing. The materials resistance to erosion during tests to simulate conditions in a gunbarrel has been tested for three different compositions (5, 10 and 20 wt-% TiB2) and pure titanium. Two different propellants, NK 1244 and ÅKB204, with a combustion temperature of about 2300 K and 3600 K were used. The density, hardnesss, composition and microstructure of the materials have been investigated. The results show that: By using hot pressing it is possible to form titanium composites having needle shaped TiB-particles which might act as a reinforcement. A problem is the tendency of the ceramic particles to form agglomerates. Titanium and the titanium composites did not erode at the combustion temperature 2300 K, i.e. when the powder NK1244 was used. Pronounced erosion was observed for the ÅKB204-powder (combustion temperature 3600 K). A higher pressure in the gun barrel increased the erosion. Large additions of ceramic particles decreased the erosion.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182