Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att skapa civil beredskap - en studie av beredskapssamordning.

Att skapa civil beredskap - en studie av beredskapssamordning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: von Porat Charlotta, Stenström Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 132
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-03-15
Rapportnummer: (FOA-R--94-00081-8.6)
Nyckelord civil beredskap, process, aktör, mötesplats, samtalsämne, ÖCB, länsstyrelse, civilbefälhavare, kommun, beredskapssamordnare, övning, utbildning, beredskapsdag, arbetsgrupp, roll, hotbild, planering, HP Balans
Sammanfattning "Att skapa civil beredskap - en studie av beeredskapssamordning" är resultatet av en kvalitativ studie. Det innebär att det inte finns ett entydigt resultat i form av några enkla slutsatser eller rekommendationer. Vi valde ett perspektiv på civil beredskap som skiljer sig från den hierarkiska bilden av myndigheter på olika nivåer. Vi var mer intresserade av processen än av strukturen. Det empiriska materialet består huvudsakligen av intervjuer och observationer hos kontaktpersoner som vi besökte flera gånger under studien. De tolv kontaktpersonerna är erfarna beredskapsprofessionella på lokal och regional nivå. Studien har två syften. Det ena syftet var att beskriva samordning och samverkan inom den civila delen av totalförsvaret. Ur det empiriska materialet formulerade vi ett mönster för att beskriva processen inom civil beredskap. Mönstret består av aktörer, mötesplatser och samtalsämnen. Det andra syftet var att ur det empiriska materialet lyfta fram ideer som kan förbättra svensk civil beredskap. Rekommendationerna bygger på uppfattningen att civil beredskap bör förbättras genom att höja kvaliten på processen inom den existerande strukturen.
Abstract "To create civil preparedness - a study of coordination of preparedness" is the result of a qualitative study. This implies that a firm result will not be found with a few simple conclusions or recommendations. We chose a perspective on civil preparedness that is diverging from the hierarchical view of authorities on different levels. We were more interested in the process than of the stucture. The empirical material concists mainly of interviews and observations made when visiting public officials, people we visited several times when undertaking the study. The twelve public officials are experienced professionals in the preparedness field on a local and regional level. The study had two arms. One aim was to describe coordination and cooperation within the civilian sphere of total defence. From the emperical material we formulated a model to help us describe the process within the civil preparedness sector. The model consists of actors, meeting places and topics. The second aim was to high-light ideas from the empirical material that can improve Swedish civil preparedness. The recommendationsare based on the comprehension that civil preparedness should be improved by increasing the quality of the process within the existing structure.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182