Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Närfältsmätningar av radarmålarea.

Närfältsmätningar av radarmålarea. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berlin Hans-Olof
Ort: Linköping
Sidor: 66
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-03-01
Rapportnummer: (FOA-R--95-00086-3.2)
Nyckelord radar cross section, radar imaging, SAR, ISAR, Matlab, nearfield, farfield, radarmålarea, radaravbildning, närfält, fjärrfält, 340, 533298
Sammanfattning Rapporten beskriver ett programpaket som ska användas f��r att analysera SAR och ISAR-mätningar. Vid analysen skapas en radaravbildning som används som hjälpmedel för att utvärdera radarmålarea hos mätobjektet. Teorin för analysen och principen för själva implementeringen beskrivs. Mätningarna utförs ofta på ett för kort mätavstånd av praktiska skäl. En approximativ metod införs därför som korrigerar avbildningen för mätavståndet. Rapporten riktar sig främst till dem som planerar, utför eller analyserar radarmålareamätningar.
Abstract This paper describes a computer program that will be used for the analysis of SAR and ISAR measurements. A radar image is formed as a part of the analysis. This image is utilized to evaluate the radar cross section for the measured object. The theory for the analysis and the implementation is described. Measurements are often performed under nearfield conditions for practical reasons. An approximate method that corrects for the limited measurement distance is introduced. This paper is aimed tho those that plan for, perform or analyze radar cross section measurements.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182