Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys av närfältsmätningar. Teori.

Analys av närfältsmätningar. Teori. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Christer
Ort: Linköping
Sidor: 42
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-03-01
Rapportnummer: (FOA-R--95-00087-3.2)
Nyckelord radarmålarea, RCS, närfält, ISAR, SAR, avbildning, Matlab, radar cross section, nearfield, imaging, 340, 533298
Sammanfattning Denna rapport beskriver hur radarmålareadata uppmätt med en högupplösande koherent radar kan användas för avbildning. Olika metoder för avbildning och deras respektive fördelar, nackdelar och begränsningar beskrivs. En algoritm för när till fjärrfältstransformering av radarmålarea har utvecklats och beskrivs här. Syftet med arbetet är att möjliggöra en detaljerad analys av närfältsmätningar på flygplans radarmålarea. De använda metoderna har dock en allmän giltighet och kan tillämpas på alla mätningar i närfält med högupplösande koherent radar. Ett programpaket inklusive grafiskt användargränssnitt skrivet i Matlab har utvecklats. Detta kan användas för att analysera radarmålareamätningar och bildar dessutom en öppne plattform för vidare utveckling av analysmetoderna. Rapporten riktar sig främst till dem som planerar, utför eller analyserar radarmålareamätningar.
Abstract This paper describes high-resolution coherent radar imaging. Some methods for imaging are described together with their advantages, disadvantages and limitations. An algorithm for nearfield to farfield transformation of radar cross section was developed. The goal for this work is to make a detailed analysis of nearfield measurements on Swedish fighter aircraft possible. However, the used methods are valid in all measurements with high-resolution coherent radar. Matlab routines including a graphical user interface have been developed. The routines can be used to analyze radar cross section measurements. They also form an open platform for further development of the methods used for analysis. This paper is aimed to those that plan for, perform or analyze radar cross section measurements.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182