Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Skyddat miljö- och AC-indikeringsfordon.

Skyddat miljö- och AC-indikeringsfordon. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Olofsson Göran, Berglund Tage, Eriksson Håkan, Rejnus Lars, Rittfeldt Lars, Tovedal Hans
Ort: Umeå
Sidor: 17
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-02-27
Rapportnummer: (FOA-R--95-00095-4.6)
Sammanfattning Studie har genomförts avseende möjligheten att med ett indikeringsfordon öka rörlighet och skydd vid indikering av kemiska stridsmedel och radiak. I detta arbete har även förutsättningar och krav för användning i samband med olyckor i fredstid studerats. Förutom fordon, skydd och indikeringsutrustning har även behovet av kommunikation, datorkraft och möjligheten att integrera andra funktioner studerats. Studien utmynnar i förslag till koncept och fortsatt arbete.
Abstract Possibility to improve speed and protection during N(B)C-reconnaissance has been studied. Furthermore, the possibilities and requirements for similar operations during chemical accidents in peace-time were investigated. Requirements for vehicles, detection equipment as well as telecommunications, computer hard- and software, positioning systems and the possibility to integrate other functions have been surveyed. The study concludes in suggestions for a concept and for the continued work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182