Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fältförsök med snabbsändningssystemet ARMDAT. (Projekt: Tyst och säkert samband)

Fältförsök med snabbsändningssystemet ARMDAT. (Projekt: Tyst och säkert samband) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Albinsson Magnus
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-06-05
Rapportnummer: (FOA-R--95-00111-3.5)
Nyckelord Snabbsändning, kortvåg, 8-FSK, fältförsök, Reed-Solomon-koder, tillförlitlighetstest, burst transmission, HF, 8-FSK, field tests, Reed-Solomon codes, reliability tests, 720, 533516
Sammanfattning Rapporten redovisar resultat från fältförsök med snabbsändningssystemet ARMDAT. Försöken genomfördes i februari 1995 mellan Östersund och Kiruna, en förbindelsesträcka på 750 km. Snabbsändningar med ARMDAT-systemet varvades med liknande från KV-DART 301 under likvärdiga förutsättningar. Därefter jämfördes systemen med avseeende på antalet korrekt överförda meddelanden. Under mätperioden varierade kortvågskanalen från mycket bra tll ingen förbindelse alls. Systemen testades i förhållanden med både kraftigt störd jonosfär och starka interfererande signaler. Sammantaget genomfördes 34 effektiva mättimmar. Vid dåliga och mycket dåliga förhållanden var ARMDAT-systemet 35-100% bättre än KV-DART 301. Vid bra förhållanden överförde ARMDAT nästan uteslutande 100% av meddelandena, medan KV-DART 301 varierade mellan 75 och 100%.
Abstract This report presents the results from field tests with the burst transmission system ARMDAT. The tests were carried out in February 1995 between the two cities Östersund and Kiruna in Sweden, a distance of 570 km. Burst transmissions with the ARMDAT system were alternated with similar transmissions from KV-DART 301 under equivalent circumstances. The systems were compared with respect to correct received messages. During the test period, the HF channel varied from good to no communication at all. The systems were tested in heavily disturbed ionosphere, together with strong interfering signals. Totally, the test comprised 34 hours measuring time. Under bad and in very bad conditions, the ARMDAT system performed 35-100% better than the KV-DART 301. Under good conditions, ARMDAT received almost all messages correctly, while KV-DART 301 varied from 75-100% correct recieved messages.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182