Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Index och åtkomstmetoder för spatiella databaser. En litteraturstudie. (Projekt: Datafusion - UV).

Index och åtkomstmetoder för spatiella databaser. En litteraturstudie. (Projekt: Datafusion - UV). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sjöberg Fredrik
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-07-19
Rapportnummer: (FOA-R--95-00115-3.4)
Nyckelord Spatiella databaser, spatiella index, spatiell åtkomst, spatial databases, spatial indexing, spatial access
Sammanfattning Vid analys av spatiella data kan den spatiella frågebehandlingen utföras snabbare med spatiella index och spatiella åtkomststrukturer. Spatiella index fungerar som filter och minskar kraftigt antalet objekt som måste genomgå kostsamma geometriska beräkningar för analysarbete. Olika krav ställs på det spatiella indexet om det är en primärminnes- eller sekunderminnesresistent spatiell databas. Genom att approximera komplexa spatiella objekt med enklare geometriska former kan sökning i index utföras snabbare och indexet tar mindre utrymme. Olika typer av approximationer ger olika effektivitet vid filtreringen. Olika metoder för approximation av spatiella objekt i spatiella index belyses i rapporten och en översikt av de senaste spatiella åtkomstmetoderna presenteras och värderas.
Abstract In analysis of spatial data the spatial query processing can be done faster with spatial indices and spatial access methods. Spatial indices work as a filter and reduce the number of objects that must go through the costly geometrical computations in the analysis. The requirements on the spatial index are different for databases which reside in primary and secondary memory. By approximating complex spatial objects with less complex geometrical forms searching through an index can be done faster and the index will require less storage. Different types of approximation of spatial objects result in different efficiency in the filter step. Different methods of approximation of spatial objects in spatial indices are reviewed in the report and some of the most recently developed spatial access methods are presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182