Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vad menas med smarta bildsensorer? (Projekt: Nya optiska sensorer. Uppdrag: FMO, Spaning mot mål över ytan.)

Vad menas med smarta bildsensorer? (Projekt: Nya optiska sensorer. Uppdrag: FMO, Spaning mot mål över ytan.) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gustafsson Torbjörn
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-07-19
Rapportnummer: (FOA-R--95-00117-3.1)
Nyckelord Smart bildsensor, smart kamera, smart optisk sensor, SIMD-arkitektur, bildbehandling, smart image sensor, smart camera, smart optical sensor, SIMD-architecture, Spaning mot mål över ytan, 32, 543310, image processing
Sammanfattning På FOA 3 i Linköping pågår en prototyputveckling av en smart bildsensor. Begreppet "smart bildsensor" är relativt nytt och ett problem när man diskuterar detta begrepp är att det inte finns någon vedertagen definition, Vid FOA anser vi att en smart bildsensor är en integrerad krets som innehåller en detektorarray och en processorarray. Avsikten med denna rapport är att försöka reda ut begreppet "smart bildsensor" och att förklara hur en sådan fungerar. Dessutom beskrivs den smarta bildsensors egenskaper och exempel på användningsområden ges. Ambitionen med rapporten är att förmedla övergripande kunskap om smarta bildsensorer.
Abstract At FOA department of Sensor Technology in Linköping a prototype development of a smart image sensor is going on. The expression "smart image sensor" is relatively new and one problem when discussing "smart image sensors" is, that there is no established definition. We define a smart image sensor as an integrated circuit containing a detector array and a processor array. The intention with this report is to make an attempt to clarify the expression "smart image sensor" and to explain how such a sensor works. Furthermore the features of the "smart image sensor" are described and examples of application areas are given. The ambition with this report is to supply knowledge concerning "smart image sensors" emphazising the pedagogical aspects.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182