Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Svensk ekoradioutveckling under krigsåren 1939-1945.

Svensk ekoradioutveckling under krigsåren 1939-1945. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hasselrot Sven
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-06-14
Rapportnummer: (FOA-R--95-00118-3.3)
Nyckelord radarhistorik, radar, radar history, 5836, 360, 36
Sammanfattning Kunskapsläget på ekoradioområdet strax efter krigsslutet 1945 är en viktig bakgrund och utgångspunkt för den fortsatta svenska verksamheten på detta teknikområde. För förståelsen av den fortsatta forskningen skall därför utvecklingen före denna tidpunkt kartläggas och sammanfattas.
Abstract The knowledge on radar just after the second world war, 1945, is an important background and a starting point for the following Swedish research efforts in this technical field. In order to get an understanding of the postwar research work, the development of radar during the war is described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182