Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kaosgenererade spridningskoders inverkan på smygegenskaperna i ett DS-system. (Projekt: Tyst och säkert samband)

Kaosgenererade spridningskoders inverkan på smygegenskaperna i ett DS-system. (Projekt: Tyst och säkert samband) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wik Anna
Ort: Linköping
Sidor: 47
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-06-05
Rapportnummer: (FOA-R--95-00119-3.5)
Nyckelord smygradio, kaos, kaossekvenser, LPD-metoder, direktsekvenssystem, bandspridning, chiptaktsdetektor, kvadrerande detektor, covert communication, chaos, chaos sequences, LPD-methods, direct sequence system, spread spectrum, delay and multiply detector, squaring detector, 720, 547310
Sammanfattning I militära sammanhang är det ofta viktigt att en oönskad mottagare inte kan uppfatta att ett meddelande är sänt och man använder därför olika metoder av bandspridning. Denna rapport behandlar metoder för att ytterligare öka smygegenskaperna hos signalen. Exmensarbetet har två huvuduppgifter: dels att göra en litteraturundersökning över vilka metoder som finns för att förbättra LPD-egenskaperna hos en direktsekvenssignal och dels att noggrannare undersöka en av dessa metoder. Litteraturundersökningen visar att framförallt två metoder används för att försöka förhindra detektion i en kvadrerande detektor eller i en chiptaktsdetektor. Antingen bandbegränsar man signalens spektrum eller också använder man flernivåkodning av signalamplituden. Det visar sig att en kombination av dessa metoder fungerar bäst. Den noggrannare undersökningen är en jämförande studie mellan två system som använder kaosfrekvenser som spridningskod och ett vanligt direktsekvenssystem. Det visar sig att den ena av de undersökta metoderna inte förbättrade LPD-egenskapernas jämfört med ett vanligt DS-system, medan den andra, som amplitudmodulerar signalen med en kaossekvens mellan 0 och 2v2/3, dämpar spektrallinjerna som utmärker chiptakten med c:a 8 dB efter en chiptaktsdetektor.
Abstract It is often important in military applications to prevent a hostile receiver to detect a radio signal and therefore the use of different kinds of spread spectrum techniques is frequent. This report concerns methods to further enhance the LPD-properties of spread spectrum dirct sequence signals. This report has two main tasks: to make a literature survey of different methods to enhance the LPD properties, and to make a more detailed research on one of them. The survey shows that there are two main methods to reduce the possibilites of detection in a delay and multiply or a square-law detector. Either to limit the bandwidth of the signal to half the symbol raate or to use a spreading code with many levels. It is shown that a combination of these two gives the best result. The more detailed research compares the normal direct sequence system with two systems with chaos-generated spreaing codes. It is shown that one of these methods has the same detectability as the normal system, by the other method with chaos-generated spreading code as an amplitude to the signal, with values between 0 and 2v2/3, lowers the spectral lines that indicate the chip rate with about 8 dB.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182