Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Domains of mental workload

Domains of mental workload Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergström Bengt
Ort: Stockholm
Sidor: 8
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-05-04
Rapportnummer: (FOA-R--95-00121-5.2)
Nyckelord mental workload, man-machine systems, mental arbetsbelastning, människa-maskinsystem
Sammanfattning Rapporten diskuterar begreppet mental arbetsbelastning (MAB) i människa-maskinsystem. Det hävdas att MAB förekommer i fyra domäner: underbelastning, resursberoende, maxkapacitet och överbelastning. Godtagbar systemfunktion kan endast uppnås i den resursberoende domänen.
Abstract The report discusses the concept of mental workload (MWL) in man-machine systems. It is proposed that MWL operates in one of four domains: underload, resource dependent, maximum capacity, and overload. Satisfactory system function is only achieved in the resource dependent domain.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182