Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förutsättningar för marina smygradiosystem inom olika frekvensområden.

Förutsättningar för marina smygradiosystem inom olika frekvensområden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Gunnar, Johansson Peter
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-09-04
Rapportnummer: (FOA-R--95-00125-3.5)
Nyckelord stealth radio, radio communication, signal intelligence, wave propagation, smygradio, radiokommunikation, signalspaning, vågutbredning, 547510, 72, TSS/SAT (projekt)
Sammanfattning Med ett smygradiosystem avses ett radiossystem som väsentligt försvårar för en signalspanare att upptäcka den utsända radiosignalen och pejla dess ursprung. Med ett sådant system kan man, utifrån en given signalspaningssituation, definiera ett område runt sändaren inom vilket det går att kommunicera med andra stationer, medan signalen förblir svårupptäckt för signalspanaren. I rapporten studeras möjligheterna till smygradiokommunikation för fartyg fritt till sjöss inom olika frekvensområden. prestandamåttet i undersökningen är möjligt kommunikationsavstånd, utan att upptäckt sker från en flygande signalspanare på given höjd och avstånd. Tre olika kommunikationsfall behandlas: fartyg-fartyg, fartyg-flyg och fartyg-land. I de exempel som presenteras antages att signalspaningshotet utgörs av en relativt kvalificerad flygande signalspanare på 10 km höjd och 150 km avstånd. Resultaten från dessa eempel visar att det, redan med ett måttligt avancerat smygradiosystem, finns reella möjligheter att åstadkomma smygkommunikation över avstånd intressanta för samtliga tre kommunikationsfall. För att uppnå detta utnyttjas tekniker såsom effektkontroll, direktspridning, riktantenner (sektorantenner) och effektiva modulationsmetoder.
Abstract By a stealth radio system, we here mean a radio system that is designed to be hard to detect and locate by signal-intelligence. With such a system, and a given interceptor situation, it is possible to define an area around the transmitter where it is possible to communicate with other stations, and still remain considerable hard to detect by the interceptor. In this report, we investigate the possibilities of stealth radio naval communication in different frequency-bands. Performance factor in the investigation is the maximum communication distance possible, without detection by air-born signal-intelligene, located at a given height and distance. Three different communication scenarios are considered: ship-ship, ship-air, and ship-shore. In the communication examples it is assumed that the intelligence threat is a qualified air-born interceptor 150 km away and at an altitude of 10 km. The results show that there is a possibility of stealth radio communication of common distances in all three communication scenarios. This can be achieved by th use of efficient modulation, direct sequence spreading, directive antennas, and power control.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182