Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Methods for detection of direct-sequence spread-spectrum signals in a high interference environment. (Project DMT)

Methods for detection of direct-sequence spread-spectrum signals in a high interference environment. (Project DMT) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svanström Mattias
Ort: Linköping
Sidor: 55
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-07-25
Rapportnummer: (FOA-R--95-00127-3.6)
Nyckelord cyclosationarity, detection, direct-sequence, interference excision, spread-spectrum, cuklosationaritet, upptäckt, direktsekvens, interferensundertryckning, bandspridning
Sammanfattning Rapporten behandlar problemet att upptäcka binärt fasskiftade bandspridda direktsekvenssignaler i en störtät miljö, såsom kortvågsbandet för radiokommunikation. I rapporten presenteras en översikt över existerande metoder för upptäckt av kända signaler. Teorin för cyklostationära stokastiska processer introduceras som en passande teoretisk metod för att utvärdera detektorer. Två metoder för interferensundertryckning och deras användbarhet för detta problem diskuteras. Slutligen presenteras simuleringsresultat för FAN-metoden (Fourier Accumulation Method) för signalupptäckt och FFT-metoden för intnerferensundertryckning. En möjlig förbättring av FAM-metoden föreslås också.
Abstract The problem of detecting binary-phase-shift-keying direct-sequence spread-spectrum signals in a high interfeence environment, such as the HF band for radio communication, is considered. The report presents an overview of existing methods for detection of known sinals. The theory of cyclostationary stochastic processes is introduced as a suitable teoretical method for evaluation of detector structures. Two methods for interference excsion and their suitability for this problem are discussed. Finally, simulation results for the Fourier Accumulation Method for signal detection and the FFT method for interference excision are given. An improvement of the Fourier Accumulation Method is also proposed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182