Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Insatstider för livräddningsinsats vid brand i bostad - redovisning av metod och resultat från simuleringar.

Insatstider för livräddningsinsats vid brand i bostad - redovisning av metod och resultat från simuleringar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sträng Dick
Ort: Stockholm
Sidor: 125
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-03-18
Rapportnummer: (FOA-R--95-00131-1.3)
Nyckelord brand, livräddning
Sammanfattning Denna rapport är en presentation av ett projekt som utförts av FOA i samarbete med CFD på uppdrag av Räddningsverket. Uppdraget har gällt att utveckla en metod och modell för simulering av insatstider för räddningstjänst vid bostadsbränder i svenska kommuner, och att genomföra en sådan simulering för hela Sverige. I första delen redovisas den metod och modell som har använts. Härvid riktas ett ganska stort intresse på kvalitetsaspekter. Bearbetningarna har i princip inneburit att man simulerat en utryckning till varje befolkningspunkt med mantalsskriven befolkning. Härvid har utgångspunkten varit att räkna den optimala tiden, d.v.s. den styrka som kommer först fram. För att ytterligare precisera insatsen har kravet varit fem man på plats, vilket är den nedre gränsen för att utryckningsstyrkan skall få utföra en rökdykningsinsats. Det visar sig att den svagaste länken är vägnätet, där det i studien använda vägnätet har varit orsaken till huvuddelen av det bortfall som drabbat studien. Det totala bortfallen har varit 13 av 286 kommuner. Vid jämförelse mellan ovanstående körningar och nya simuleringar med ett bättre vägnät, visade det sig att körningarna i huvudsak gav acceptabla resultat. Resultatet av körningarna visar att spännvidden är stor vad gäller genomsnittlig insatstid mellan kommuner i Sverige. Storstadsregionerna ligger bäst till medan större delen av Norrland och delar av Götaland utgör den andra änden av spektrat. Arbetet avslutas med redovisningen av en applikation av modellen på delar av Karlskrona och Ronneby kommuner. Härvid studeras hur optimala insatsområden och insatstiderna påverkas vid nedläggandet av antingen den ena eller båda utryckningsstyrkorna vid Eringsboda respektive Holmsjö.
Abstract saknas

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182