Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effekt av spegling

Effekt av spegling Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Elfving Carl
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-09-12
Rapportnummer: (FOA-R--95-00135-6(2.6))
Nyckelord Speglingsfaktor, Markunderlag, Laddningsgeometri, Experiment, TNT, Sprängdeg
Sammanfattning Confortia AB har på uppdrag av FOA genomfört en experimentell studie av speglingsfaktorer för olika markunderlag och laddningsgeometrier. Vid detonationer av laddningar i (eller nära) markplanet reflekteras den avgivna energin och stötvågen blir kraftigare jämfört med om detonationen sker i fri luft. Denna förstärkning av laddningens verkan brukar kallas för spegling. Syftet med studien har varit att studera speglingsfaktorer för markunderlagen stål, betong och sand i samband med detonation av laddningar i form av 1/2-klot, samt effekten av spegling för olika laddningsgeometrier (klot, 1/2-klot, 1/4-klot). Vid försöken användes explosivämnena TNT och sprängdeg med vikterna 25-200 g. I rapporten redovisas beräknade värden på speglingsfaktorer för markunderlagen stål, sand och betong. Dessutom redovisas beräknade speglingsfaktorer för olika laddningsgeometrier. Avslutningsvis redovisas förslag på fortsättning av det studerade området där bl a speglingsfaktorer för andra markunderlag och inverkan av större laddningsvikter på speglingsfaktorn bör studeras.
Abstract Confortia AB has under contract from The National Defence Research Institute made an experimental study of ground reflection factors for different ground material and charge geometries. The energy released from of a charge which is detonated on (or near) a plane ground surface will be reflected and the blast wave will be strengthened compared with detonation in free air. This phenomenon is called ground reflection. The investigation was aimed to study ground reflection factors for steel, concrete and sand for 1/2-spheres charges and also the effect of ground reflection for different charge geometries (spheres, 1/2-spheres and 1/4-spheres). The explosives used in the tests were TNT and Swedish military plastic explosive weighing 25-200 g. Calculated ground reflection factors for steel, sand and concrete are shown in the report. Furthermore, the report shows calculated ground reflection factors for different charge geometries. In conclusion proposals were made for continued work in the area of ground reflection factors for other ground material and the influence of larger charges on the ground reflection factors should be studied.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182