Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

JAMCOM. Ett datorprogram för användning vid teknisk/taktisk utvärdering av taktiska radiokommmunikationsnät.

JAMCOM. Ett datorprogram för användning vid teknisk/taktisk utvärdering av taktiska radiokommmunikationsnät. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eckerland Johnny, Månsson Leif
Ort: Linköping
Sidor: 61
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-09-04
Rapportnummer: (FOA-R--95-00138-3.6)
Nyckelord Jamming, electronic warfare, EW, radio communications, models, störning, telekrig, radiokommunikation, modeller, 71, 547351, Teknisk/taktisk duellsimulering (projekt), 547351
Sammanfattning JAMCOM är ett datorbaserat beräkningsprogram för användning vid studier m. m., där översiktlig teknisk/taktisk utvärdering krävs för duellen störsystem - taktiska radiokommunikationsnät vid strid på marken. Programmet kan även användas som planeringshjälpmedel vid taktiska staber och televapenförband samt vid utbildning. Rapporten är en beskrivning av en prototypversion av JAMCOM. Rapporten beskriver systemuppbyggnad, installation av beräkningsprogrammet, kommandon och dialoger för användning av programmet. Rapporten ger också ett antal övningsexempel samt lämnar förslag till åtgärder för vidmakthållande, modifieringar och vidareutveckling.
Abstract JAMCOM is a computer proram for use in tactical studies, where a general technical/tactical assessment is needed of the duel between jamming systems and tactical radio communications networks at ground combat. The program can also be used as a planning tool for tactical headquarters and EW-units as well as in training and education. This report is a description of the JAMCOM prototype version. The report describes system configuration, installation of the program commands and dialogues to use the program. The report also gives a number of practical examples, together with a proposal of measures of maintenance, modifications and further development.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182