Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beräkning av stråldoser i beläggningsfält med Monte Carlo simulering.

Beräkning av stråldoser i beläggningsfält med Monte Carlo simulering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berggren Lena
Ort: Umeå
Sidor: 71
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-11-14
Rapportnummer: (FOA-R--95-00143-4.3)
Nyckelord Monte Carlo simulering, joniserande strålning, stråldoser, beläggningsfält, skogsmiljö, Monte Carlo Simulation, doses, fall-out, forest environment
Sammanfattning Rapporten beskriver programmet GRAMCS, som beräknar stråldosen i ett beläggningsfält med Monte Carlo simulering. GRAMCS behandlar gammastrålning från en blandning av nuklider där växelverkan sker med fotoelektrisk effekt, Thomsonspridning, Comptonspridning och parbildning. Beläggningsfältet kan vara inhomogent vertikalt och omgivningen består av olika typer av naturer med horisontala gränslinjer. Detektorn kan placeras på valfri höjd eller inuti en människa. Relsultaten visas i en graf med dosraten vs fotoenergin där den totala dosraten med felintervall också skrivs ut. Indata som används för beräkningarna och data som beskriver grafen skrivs ut i separata filer.
Abstract This report describes the GRAMCS, a program that calculate the dose in a nuclear fallout area using Monte Carlo simulation. GRAMCS processes gamma radiation from a mixture of nuclides, where interaction with photoelectric effect, Thomson scattering, Compton scattering and pair production occurs. The contaminated field may be vertically inhomogeneous, and the surrounding structure consists of different types of environments with horizontal limits. The detector can be placed at any height or inside a human body. Results are visualized in a graph with dose-rate vs photon energies. Total dose-rate with error interval and primary dose-rate percentage are also shown. Input parameters used for calculations and data describing the graph are written in separate files.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182