Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Konstruktion och karakterisering av en antisensorlaser med våglängden 2 ?m.

Konstruktion och karakterisering av en antisensorlaser med våglängden 2 ?m. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hansson Göran, Callenås Anders
Ort: Linköping
Sidor: 54
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-09-05
Rapportnummer: (FOA-R--95-00146-3.1-SE)
Nyckelord laserdiodpumpning, fastatillståndslaser, thulium holium laser, antisensorlaser, optisk parametrisk oscillation, diode laser pumping, solid state laser, thulium holmium laser, antisensor laser, optical parametric oscillation, 32, 543110
Sammanfattning Med ett antisensorlaserystem är det möjligt att öka skyddet av militära objekt och plattformar. Genom att rikta en laserstråle med infraröd våglängd mot en infrarödkänslig robotmålsökare kan funktionen störas eller förstöras i en sådan grad att roboten missar målet. Forskning kring laserteknik,motmedelssystem, verkansmodeller och mätningar för modell verifiering utgör grunden för framtagning av sådana system. I rapporten redovisas konstruktion och karakterisering av en pulsad och kontinuerligt emitterande laserdiodpumpad fastatillståndslaser med 2 ?m våglängd, baserad på lasermaterialet thulium (Tm) och holmium (Ho) dopad yttrium lithium fluorid, förkortat TM,Ho:YLF. Med en pumpeffekt av 5W erhölls 1.57 W lasereffekt vid kontinuerlig oscillation samt 6.4 mJ pulsenergi vid Q-switchad oscillation med 100 Hz prf. Effektiviteten ovanför lasertröskeln var 37% vid kontinuerlig oscillation samt 16% vid Q-switchad oscillation. Laserkristalltemperaturen var i båda fallen 77K. Uppmätta resultat jämförs med prestanda beräknade med tillgängliga och presenterade modeller. Mätningar av termperaturberoende i absorptionen av pumpvåglängden samt en modell för absorberad pumpeffekt presenteras tillsammans med beräkningar av uppkonversion. Metoder för våglängdskonvertering till 3-5 ?m-bandet presenteras även.
Abstract Using an antisensor laser system it is possible to increase the protection of military objects and platforms. By directing an infrared laser beam towards an infrared sensitive missile seeker it is possible to jam or destroy its functions and cause it to miss the target. Research in the field of laser technology, countermeasure system development, function model development and model verification measurements constitutes the foundation for development of such systems. Presented in the report are results from design, construction and characterisation of a pulsed and continuously emitting diode laser pumped solid state laser with 2 ?m wavelength based on Thulium (Tm) and Holmium (Ho) doped Yttrium Lithium Fluoride, abbreviated Tm,HO:YLF. Using 5 W of cw pump power, 1.57 W of laser power was measured at continuous oscillation and 6.4 mJ of pulse energy at Q-switched oscillation with 100 Hz prf. The slope efficiency was 37% at continuous oscillation and 16% at Q-switched oscillation. The laser crystal temperature was in both cases 77 K. Measured results are compared with calculations using available and presented models. Measurements of the temperature dependence in the absorption of the pump wavelength and model for pump wavelength absorption are presented together with calculations of upconversion. Methods for wavelength conversion to the 3-5 ?m region are also presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182