Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys av mätdata insamlade med fluxgatemagnetometrar våren 93

Analys av mätdata insamlade med fluxgatemagnetometrar våren 93 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sigray Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 49
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-03-01
Rapportnummer: (FOA-R--95-00150-2.2)
Nyckelord Fluxgatemagnetometrar, Filtrering, Magnetisk dipole, Treskiktsmodell
Sammanfattning I denna rapport presenteras resultaten från analys av mätdata insamlade med fluxgatemagnetometrar våren 1993. Mätningarna utfördes i närheten av Lilla Äggskär och som mål utnyttjades miniubåten Marlin. Resultaten från analysen pekar på att signalerna var starkt kontaminerade av okorrelerat vitt brus som dominerar vid frekvenser över 0.1 Hz. I rapporten jämförs vidare mätdata med en modell beskrivande mättillfället. Modellens resultat stämmer väl överens med mätdata. Jämförelsen visar att för räckviddsbestämning krävs en treskiktsmodell som beskriver mättillfället på ett realistiskt sätt. För vidare arbete med sensorerna bör brusets ursprung utredas och åtgärdas. Därefter kan räckvidden bestämmas och mer avancerade filtreringsmetoder utnyttjas.
Abstract This report presents results from the analysis of signals recorded with fluxgatemagnetometers in the spring of 1993. The measurement was performed in the neighbourhood of Lilla Äggskär. A small submarine was used as target. Results indicate that signals were contaminated with uncorrelated noise, which dominates at frequences over 0.1 Hz. Moreover, measured data is compared with a model describing the measuring range. The results of the model agrees with measured data. However, a three-layer medium model has to be used. The origin of the noise has to be found. It is thereafter possible to determine the range of the detector and to use more sophisticated filtering methods.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182