Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Elektromagnetisk sändare och mottagare för undervattensbruk.

Elektromagnetisk sändare och mottagare för undervattensbruk. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sundström Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-11-20
Rapportnummer: (FOA-R--95-00151-2.2)
Nyckelord sändare, mottagare, spole, magnetisk dipol, lock-in teknik, induktion
Sammanfattning I detta examensarbete beskrivs en metod för att med en elektromagnetisk sändare detektera närvaron av metalliska föremål. Arbetet är en del i utvecklingen av ett system som skall användas för att detektera och lokalisera undervattensföremål, som t ex ubåtar. Metoden bygger på att i ett metalliskt föremål som utsätts för ett tidsvarierande magnetfält induceras strömmar som i sin tur ger upphov till magnetfält. Dessa kan detekteras med magnetfältskänsliga sensorer. Ett testsystem utvecklades, vilket består av två spolar, en som mål och en som sändare samt elektronik. Som mottagarsensor användes en fluxgatemagnetometer. Tester genomfördes i ett ickekonduktivt medium och resultaten pekar på att metoden är användbar. För ändamålet har en sändarspole för undervattensbruk konstruerats. Programvara har utvecklats för simulering och skalning av modellen.
Abstract In this M.sc.thesis a method is described where an electromagnetic transmitter is used in order to detect metallic objects. The thesis treats a part of the developement of a system which will be used for underwater detection and localization of objects, e.g.submarines. The method takes advantage of the fact that an electromagnetic transmitter may induce currents in a metallic object, which in turn give rise to magnetic fields. These fields are possible to detect with highly sensitive detectors. A system was developed and tested. The system consisted of two coils, used as transmitter and target and electronics. A fluxgatemagnetometer was used as the receiver. Tests were performed in a nonconducting medium. The results indicates that the method is usable. A transmitting coil was contructed for future purpose. A computer program was written in order to simulate the system and to make scaling of the method possible.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182