Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simuleringsmodell för markreflexers inverkan på en signalsökande robot.

Simuleringsmodell för markreflexers inverkan på en signalsökande robot. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Unell Ulrika, Gundmark Thomas, Westrin Peter
Ort: Linköping
Sidor: 50
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-09-04
Rapportnummer: (FOA-R--95-00157-3.3)
Nyckelord markreflexer, reflexer, signalsökande robot, målsökare, 543385, 360, MATLAB
Sammanfattning Det pågående SSRB-projektet har som primärmål att finna metoder för att skydda egna radarstationer mot anfallande signalsökande robotar. Arbetet utföres till stor del genom simuleringar av duellsituationen mellan radar och signalsökande robotar. I rapporten beskrivs en teori för hur markreflexer från en radar uppkommer och hur de uppfattas av en målsökare, som i övrigt är ideell. Med teorierna som underlag har en simuleringsmodell byggts där en signalsökande robot flyger an mot en radarstation på konstant höjd och i slutfasen följer en cirkulär bana d v s roboten manövrerar med konstant acceleration. Roboten antas ha en amplitudjämförande monopulsmålsökare. Direktsignalen från radarstationen blandas med reflexer frå marken som förvillar målsökaren. Som resultat fås de felvinklar i azimut och elevation som målsökaren mäter. Genom simuleringar klarlägges sålunda målsökarens känslighet för störningar från markreflexer. I rapporten visas genom några valda exempel att störningarna kan bli signifikanta. Relevansen i de valda parameterarna är ännu ej känd. Klargörande mätningar planeras dock.
Abstract Saknas i rapporten!

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182