Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Åldringskontroll nr 2 av krut i raketmotor ARC-MARC 133

Åldringskontroll nr 2 av krut i raketmotor ARC-MARC 133 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pettersson Åke, Sanden Roland
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-08-21
Rapportnummer: (FOA-R--95-00162-2.1)
Nyckelord RBS 15, ARC-MARC 133, Åldring, Livslängd, Kompositkrut, Hårdhet, Förbränningshastighet, Draghållfasthet, Glasomvandlingstemperatur, Isoleringsvidhäftning, Dragkraft
Sammanfattning Två motorer har undersökts. Den ena brändes statiskt vid 248K och den andra kapades så att krutet kunde tagas ut för undersökning. Ett krut som gjutits i kartong och var av samma typ undersöktes samtidigt. Undersökningen har omfattat dragprovning, brinnhastighet, linervidhäftning och glasomvandlingstemperatur. Resultaten har jämförts med tidigare provning vid FOA, utförd 1989. Krutet tycks inte ha genomgått några väsentliga förändringar med tiden. En förnyad kontroll inom 5 år rekommenderas.
Abstract Two rocket motors ARC-MARC 133 were tested. Static firing at 248K with recording of thrust was carried out with one motors. Laboratory tests were carried out with propellant from the other motor and from the same type of propellant cast in carton. The laboratory tests contained tensile test, hardness, burning rate, glass transition temperature and adhesion of the propellant to the linear. The results were compared to results from an earlier testing at FOA. The results now obtained correspond well with the erlier results. No clear indications of deterioration of properties since the last test at FOA ca be seen. A new test within 5 years is recommended.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182